top of page

Arbetsförmedlingens Bazaren en rekryteringsmässa på Waterfront i Stockholm

Huvudsyftet med Bazaren är att skapa möten som på det ena eller andra sättet leder besökaren in i arbetslivet.

 

Sedan några år är Arbetsförmedlingen medarrangör av mässan. Ett 50-tal arbetsgivare finns på plats för att träffa besökarna. Huvudmålgruppen är ungdomar och arbetssökande samt nyanlända.

 

Shanthi Grönstedts uppdrag är att ansvara för eventprojektledningen för att bygga upp mässan på ett ändamålsenligt sätt med möbler, informationspunkter och kartskisser – allt för att göra besöket så smidigt och lättöverskådligt som möjligt.

 

 

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Familjebostäder förvaltar cirka 40 000 lägenheter runt om i Stockholm.

 

Bostadsbolaget arrangerar på regelbunden basis olika event för sina hyresgäster.

Det kan bland annat handla om:

att uppmärksamma när första spadtaget tas för ett nytt bostadsbygge

att involvera barnen för att se hur de ser på framtidens boenden, lekparker och husdjur. Detta får de göra genom att fritt får rita och måla på vägg och papper

att aktivera barn och ungdomar så att de tillsammans skapar en alldeles egen graffittivägg


Shanthi Grönstedts uppdrag består i att eventprojektleda och arrangera dagarna med framtagande av material och catering samt ha personal på plats som tar hand om gästerna.

 

 

OK ekonomisk förening är en konsumentkooperativ rörelse som består av sju självständiga ekonomiska föreningar och ägs av cirka 1 miljon konsumenter. Grunden till OK bildades redan år 1926.

 

Idag är OK ekonomisk förening en välfungerande kooperation som varje år

bjuder in alla Sveriges invånare, både befintliga och presumtiva medlemmar, till de lokala regionstämmorna runt om i Sverige.

27 stämmor genomförs parallellt under 5-6 dagar i maj månad. Budskap och innehåll är likvärdigt på alla orter.

 

bottom of page