top of page

           Digitala möten, mässor eller hybrid 

Jirango Digital Arena är ett plattform för att genomföra konferenser, event, stämmor och kongresser på distans. Alla deltagare finns med på distans och kan följa konferensen, interagera och gå till olika seminariespår, allt genom sin webläsare.

Vid genomförande av ditt möte kan grafisk anpassning ske av de olika modulerna. Storlek och placering på skärmen kan lätt ställas in med olika lägen som kan ändras under genomförandet.

Exempel på upplägg:

Monter.png

Agenda

Skapa och visa agenda för konferensen för deltagaren. När du byter punkt i agenda via körverktyget inaktiveras förra punkten och den nya lyser upp för alla deltagare.

Talare och talarlista

Deltagare kan räcka upp handen / begära att få ordet. Det visas som en lista i körverktyget och som moderator kan nästa talare aktiveras. Samtidigt kan man bestämma om talaren får en begränsad tid.

Interaktion

Förbered frågor som skickas ut till deltagarna och som de svarar på i realtid. Alternativfrågor för att rösta eller fritextfrågor, tex “Skicka in din fråga till talaren”.

Resultatet av omröstningen kan visas för alla deltagare. Inskickade texter kan publiceras för att visas för alla deltagare.

Preset

Gör ett körschema för hela konferensen med inställning för varje läge. Med en knapptryckning tar du ett snapshot av alla inställningar just nu för layout, frågor, agenda etc.

Breakouts / seminariespår

Dela upp mötet i flera grupper. Koppla till val av seminarie redan i registreringen och det visas för deltagaren i plattformen när det är dags för breakouts.
Varje breakout-rum kan designas som ett eget rum med alla inställningar och moduler.

Plaudit - instant feedback

Under tiden som sändningen pågår, kan varje enskild deltagare skicka en feedback som syns för alla andra deltagare. Det kan vara en “tummen-upp” eller ett “hjärta”.

Vilka emoticons som ska vara tillgängliga kan konfigureras per event.

Deltagarlista online

Låt deltagarna se en lista med alla som är inloggade just nu. Bestäm själv vilken information ska visas, tex förnamn och företag.

Statistik

Som arrangör kan du följa statistik online; vilka är med? Hu länge har de varit med?  

Ta ut statistik efter mötet: vilka var med under vilka punkter i agendan?

bottom of page